آموزش سیستم‌های اعلام حریق, مطالب آموزشی

دتکتور حرارتی نرخ افزایشی

دتکتور حرارتی نرخ افزایشی (RATE OF RISE HEAT DETECTOR).

این گونه دتکتورها بر اساس نرخ تغییرات حرارتی و سرعت افزایش دما عمل می کنند. دو عامل افزایش دما و مدت زمان افزایش دما در عملکرد آشکارساز موثر است. اغلب حریق ها معمولا در مراحل اولیه و در حالت پنهان با افزایش دمایی در حدود ۵ درجه سانتی گراد توسعه می یابند. بنابراین استفاده از دتکتور حرارتی می تواند در کشف حریق در مراحل ابتدایی مفید واقع گردد.

نرخ تغییرات حرارتی جهت عملکرد دتکتور ۸٫۴ ~۶٫۷ درجه در یک دقیقه می باشد. در صورتی که دمای مکانی در مدت یک دقیقه به میزان ۸٫۴ ~۶٫۷ درجه افزایش یابد دتکتور در حالت آلارم قرار میگیرد. بنابراین از این دتکتور در مکان هایی که تغییرات ناگهانی دما در آنها وجود دارد نباید استفاده گردد.

در دتکتورهای حرارتی افزایشی از دو حسگر دما (ترمیستوری و یا ترموکوپلی) در دو محفظه استفاده می شود.

یکی از سنسورها در محفظه ای بسته و به دور از تاثیرات محیطی قرار داشته. دیگری در معرض هوای بیرون قرار گرفته و تغییرات سریع دمای محیط را تقریبا آنی و مستقیم حس می کند. افزایش نرخ دما در زمان گفته شده موجب تحریک حسگر خارجی و ایجاد عدم توازن بین دو حسگر و فعال شدن آشکارساز می شود.

سنسور داخلی از نوع حرارتی ثابت بوده که در صورت افزایش دما از مقدار تنظیم شده واکنش نشان می دهد. در مدل های قدیمی این دتکتورها دارای پیچ تنظیم بوده که می توان نرخ تغییر دما نسبت به زمان را تغییر داد. ولی در دتکتورهای جدید این عمل توسط نرم افزار امکان پذیر می باشد. این دتکتورها برای اماکنی که دارای تغییرات دمایی سریع هستند توصیه نمیشوند. بیشتر برای محیطهایی مناسب بوده که ضمن ثبات در اندازه دمای ثابت، احتمال وقوع حریق با سرعت بالا در آن ها زیاد باشد.

دتکتورهای افزایشی جهت مکان هایی مانند آشپزخانه ها ، موتور خانه ها ، پارکینگ ها ، تعمیرگاه اتومبیل و در اماکنی که در آن ها امکان استفاده از آشکارسازهای دودی به دلیل وجود بخار یا دود حاصل از سازو کار طبیعی تجهیزات یا فعالیت ها وجود ندارد .

نوع دیگر دتکتورهای افزایشی آشکارسازهای حرارتی ترکیبی (ثابت + افزایشی) می باشد. این دتکتورها در عین حال که یک نقطه عملکرد مشخصی دارند (مثلا ۵۸ درجه) در عین حال عملکرد افزایشی نیز در این نوع دتکتورها استفاده میشود. بدین صورت که فارغ از دمای محیط چنانچه نرخ افزایش دما در مدت زمان یک دقیقه به مقدار مشخص شده برسد پیام هشدار به مرکز کنترل ارسال میگردد.

 

نمونه ای از دتکتور حرارتی نرخ افزایشی:

۱- Rate-of-rise heat detector IQ8Quad with isolator: PART NUMBER 802271 ESSER BY HONEYWELL

۲- combination fixed temperature/rate-of-rise heat de-tectors : PART NUMBER SIGA2-HRS EDWARDS