موارد متفرقه

درجه حفاظت ایمنی یا Safety Integrity Level (SIL) در تجهیزات ابزار دقیق

یکپارچگی سطوح ایمنی Safety Integrity Level :

Safety Integrity Level یا همان SIL يک نوع اندازه گيری است که درجه (حفاظت) سیستم ایمنی آن دستگاه را بيان می کند، به طور کلی استاندارد، SILها را به ۴ سطح تقسيم بندي ميكند. اين سطوح شامل SIL1,2,3,4 مي باشد. هرچه این سطح بالاتر باشد ، احتمال شكست در زمان مورد نياز براي يك تجهیز پائين تر آمده و نشان دهنده ي در دسترس بودن بيشتر آن تجهیز مي باشد؛ كه البته طبيعتآً براي اينكار مي بايست هزينه بيشتري نيز صرف شود. ترتيب سطوح مختلف SIL برحسب PFD (احتمال شکست در ستورات) می باشد.

اساس کار درجه حفاظت ایمنی بر حسب احتمال شکست در دستورات (PFD) می باشد و اين مقياس با يک سری اعداد تک رقمی مشخص می شوند که اين اعداد جايگزين احتمال هايی مانند ۰۰۰۰۰۰۱/۰ يا ۹۹۹۹۹/۰  می شوند.

یکپارچگی سطوح ایمنی Safety Integrity Level خروجی يک سيستم را از لحاظ سطح ايمنی آن محاسبه می کند و موفقيت يا شکست سيستم را کمی می کند. و با اطمينان می توان درجه کاهش ريسک را درسيستم مشاهده نمود. در پوستر زیر شما می توانید مقادیر PFD را برای سطوح مختلف SIL مشاهده کنید.

sil

از آنجاییکه سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق در ارتباط تنگاتنگ با پروسه های حساس صنعتی بخصوص صنایع نفت گاز هستند، لازم است دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به Safety Integrity Level در طراحی ها لحاظ شود.

بررسی تجهیزات F&G بر اساس Safety Integrity Level:

تمامی تجهیزات F&G مانند شستی های فشاری (Push Buttons) و تجهیزات انتهایی مانند رله ها (relays)، سولنوئید ولو ها(solenoid valve) و… که به سیستم اصلی F&G متصل می گردند و تاثیراتی بر روی ESD (EMERGENCY SHUTDOWN)دارند، می بایست حداقل دارای استاندارد SIL2 (SIL2 CERTIFICATE) که برای مثال توسط یکی از شرکت های TUV,EXIDA, SIRA و … اخذ شده باشد را داشته باشد.  در زمان طراحی تجهیزات F&G حتما درجه حفاظت ایمنی مدنظر قرار گیرد.

اشتباه مرسوم در مورد این استاندارد این است که برخی از مهندسان تصور میکنند Safety Integrity Level جهت تجهیز میباشد حال آنکه SIL جهت کل سیستم می باشد. برای مثال در صورت استفاده از یک GAS DETECTOR با درجه SIL3 میبایست از کنترل پانلی با درجه SIL3 نیز استفاده شود، بدین ترتیب ارزیابی خطر برای هر دو تجهیز به یک اندازه میباشد.