آموزش سیستم‌های تشخیص نشت گاز, مطالب آموزشی

دستور العمل کار با سیستم گازسنج VORTEX

 

 

VORTEX GAS PANEL

این دستورالعمل نحوه نصب، پیکربندی و نحوه عملکرد با دستگاه گازسنج   VORTEX و همچنین اعلام حریق VORTEX  را آموزش میدهد.

این دستورالعمل شامل ۷ فصل بوده که فصل اول آن که شامل فهرست زیر می باشد، توسط لینک زیر قابل دانلود می باشد.

مقدمه

سیستم گازسنج VORTEX

موارد تشکلی دهنده دستورالعمل

شمای کلی سیستم

هدف

توصیف سیستم

ماژول های سیستم

قابلیت های ورودی و خروجی

ارتباطات دیجیتالی

مشخصات

 جهت دانلود اینجا را کلیک کنید