آموزش سیستم‌های اعلام حریق

محاسبه سطح مقطع کابل های اعلام حریق

محاسبه سطح مقطع کابل های اعلام حریق مبحثی است که در هنگام نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق مورد نیاز میباشد. در هنگام نصب پانل های اعلام و اطفاء حریق و همچنین منابع تغذیه می بایست جهت برق ورودی پانل ها کابل مورد نظر سایز شده تا از گرم شدن کابل و همچنین هزینه های بیشتر جلوگیری به عمل آید.

اگر میخواهیم کابل برقی را در مکانی انجام دهیم پیشنهاد می شود از جدول محاسبه سطح مقطع کابل ها استفاده شده و طبق مسافتی که وجود دارد و با استفاده از  این جدول، سیم و کابل مورد نظر تان را انتخاب نمایید.

جدول محاسبه سطح مقطع کابل برساس مسافت

در صورتی که بخواهیم به صورت دقیق سطح مقطع کابل را محاسبه نماییم می توانیم از روابط زیر استفاده نماییم:

طریقه محاسبه سطح مقطع سیم طبق مسافت

همانطور که میدانید شرایط مختلفی در انتخاب سطح مقطع کابل موثر است،جریان مهم ترین پارامتر در تعیین سطح مقطع کابل محسوب می شود ولی عوامل های دیگر نیز در تعیین سطح مقطع کابل  تاثیر دارد.

عوامل موثر در انتخاب سطح مقطع کابل

  1. دما : همانطور که در ویدیوی بالا گفتیم دمای محیط یکی از عوامل مهمی است که در انتخاب سطح مقطع کابل میباست رعایت کنیم.
  2. طول سیم : هر چه مسافت و طول سیم حامل جریان بیشتر باشد،به دلیل افت ولتاژ،جریان خط بالا رفته و جریان مجاز سیم نیز کاهش پیدا میکند.
  3. مقاومت اهمی سیم : خلوص مس استفاده شده در سیم،با مقاومت و در نتیجه، میزان عبور دهی جریان توسط سیم رابطه مستقیمی دارد.

مراحل محاسبه سطح مقطع کابل

۱محاسبه افت ولتاژ مجاز

جهت محاسبه سطح مقطع سیم و کابل مورد نیازمان ابتدا باید افت ولتاژ مجاز مان را بدست بیاوریم: