طراحی، اجرا، پیاده سازی سیستم های گازسنج

مکان نصب گازسنج ها (GAS DETECTOR LOCATION)

مکان نصب گازسنج ها(gas detector location)، تعیین محل نصب گازسنج ها:

آشکار ساز می بایست در محلی قرار گیرد که بیشترین احتمال نشت و حضور گاز وجود دارد. نکات ذیل می بایست در حین تعیین مکان نصب گازسنج ها مورد توجه قرار گیرند:

 • برای ردیابی گازهایی که سبک تر از هوا هستنتد آشکارسازها باید در ارتفاع بالا نصب شوند که در این حالت کارخانه های سازنده تجهیزات و متعلقات (ACCESSORIES) مربوط به نصب را پیشنهاد میکنند.
 • برای ردیابی گازهای سنگین تر از هوا آشکارساز باید در ارتفاع پایین نصب گردد.
 • در حین تعیین محل نصب آشکارساز احتمال خرابی های به وجود آمده توسط رخ دادهای طبیعی مانند باران یا سیل می بایست مد نظر قرار گرفته شود. برای آشکارسازهایی که در فضای بیرون نصب می شود شرکت های سازنده معمولا آفتابگیر و پایه های مخصوصی را پیشنهاد می کنند.
 • استخراج شرایط جغرافیایی و تعیین جهت بادهای فصلی (باد غالب) به  ما کمک میکند که بهترین نقطه نصب را در فضای مورد نظر بیابیم
 • شرایط کاندویت کشی و کابل کشی را در خصوص نصب آشکارسازها در نظر بگیرید.
 • مکان نصب گازسنج های اکسیژن (Oxygen gas detector) نیاز به دانش در باره گازی دارد که جایگزین آن می شود. برای مثال گاز دی اکسید کربن سنگین تر از هوا می باشد و در لایه های زیرین جمع می شود. این رخداد باعث نجایگزین شدن به جای اکسیژن در لایه های زیرین می شود پس آشکارساز باید در ارتفاع پایین نصب شود.
 • سهولت آزمایش و سرویس کردن آشکارساز را در نظر بگیرید.
 • توجه کنید که گاز مورد نظر چگونه بر اثر جریانات طبیعی یا غیر طبیعی هوا خارج می شود. در صورت نیاز آشکارساز ها در سیستم تهویه مستقر کنید.
 • شرایط فرآیند را در نظر بگیرید. برای مثال آمونیاک (Ammonia Gas Detector) به طور معمول سبک تر از هواست اما اگر از یک سیستم خنک کننده خارج شود ممکن است به جای اینکه به طرف سقف حرکت کند به طرف کف حرکت می کند.
 • گازسنج ها نباید در نزدیکی خروجی هایی مانند آب و یا بخار آب (Steam) قرار گیرد، بخارات آب به دلیل نفوذ بسیار بالایی که دارند باعث خطا در اندازه گیری سنسور گازسنج ها می شوند.
 • تعیین محل آشکارسازها(Gas Detector Location) میبایست توسط یک متخصص که دارای دانش کافی درباره نحوه پراکندگی گاز است انجام پذیرد. توافقی که در مورد محل قرارگیری آشکارسازها به عمل می آید باید ثبت گردد.

نصب آشکارساز گاز

برای مثال یک گازسنج هانیول (Honeywell gas detector) را در نظر بگیرید، این گازسنج می بایست طوری نصب گردد که حسگر آن رو به پایین باشد، با این عمل از جمع شدن گرد و خاک و آب بر روی حسگر جلوگیری خواهد شد. جزئیات نحوه استقرار مانند شکل زیر می باشد،

photo_2016-11-27_11-21-57

گازسنج نصب شده در فاز ۱۷&18 عسلویه

جهت مشاوره در مورد مکان قرارگیری گازسنج ها (آشکارسازهای گاز) لطفا با حامی تجهیز تماس حاصل فرمایید.