آموزش سیستم‌های اعلام حریق, مطالب آموزشی

نکات نصب دتکتور دودی مورد استفاده در کانال های هوا

متن زیر عینا ترجمه قسمت ‘۵٫۱۶٫۴٫۲’ NFPA72 می باشد

نکات کلی:

سیستم هوای تغذیه (هوای رفت): جایی که نصب دتکتور دودی در سیستم هوای رفت توسط استانداردهای NFPA الزامی شمرده شده باشد، دتکتوری که برای کار در سرعت هوای موجود تایید شده باشد باید در قسمت پایین دست جریان فن و فیلتر نصب گردد.

استثنا: در جایی که کانال هوا از فضاهایی که به آنها سرویس نمیدهد، عبور می کند نیاز به نصب دتکتورهای اضافی نیست

در جایی که کانال هوا از فضاهایی که به آنها خروجی داده نشده است عبور کند، نیاز به نصب دتکتور اضافی نیست.

جایی که مجموع پوشش دتکتور دود نصب شده در تمامی محل هایی از منطقه تحت حفاظت دود که توسط یک سیستم هوای برگشت سرویس دهی مس شوند، به مقدار کافی باشد نصب دتکتورهای کانالی در سیستم هوای برگشت الزامی نیست.


جانمایی و نصب دتکتور در کانال های هوا:

 • دتکتورها باید برای استفاده در این نوع سیستم ها مورد تایید قرار گرفته باشند.
 • دتکتورها باید به گونه ای نصب شوند که نمونه مناسبی از جریان ها را دریافت کنند. نصب دتکتور باید به یکی از روش های زیر باشد:
 1. نصب مستحکم و مقاوم در داخل داکت
 2. نصب مقاوم و مستحکم روی دیواره کانال به گونه ای حسگر به داخل کانال وارد شود
 3. نصب بیرون کانال با لوله نمونه گیری مستحم نصب شده در داخل کانال
 4. نصب بیم دتکتور در امتداد طولی کانال
 • دتکتورها باید مطابق دستورالعمل سازنده نصب شده و جهت دسترسی به آنها به منظور تمیزکاری و تعمیرات، تمهیدات مناسبی نظیر درب های دسترسی مطابق با استاندارد NFPA 90  در نظر گرفته شود
 • محل تمامی دتکتور های نصب شده در سیستم هوای کانالی باید به صورت واضح و دائم مسخص و در جایی ثبت شده باشد.
 • دتکتو هایی که خارج کانال نصب شده اند و از یک لوله رابط جهت انتقال دود از داخل کانال به کاشف استفاده می شود، باید به گونه ای طراحی و نصب شوند که امکان تشخیص جریان هوا در آنها وجود داشته باشد.
 • دتکتورها باید برای محدوده سرعت هوا، دما و رطوبتی که برای آن در نظر گرفته شده تایید شده باشند.
 • تمامی سوراخ ها و درزهایی که به خاطر نصب دتکتور در کانال های هوای برگشت ایجاد میشوند باید به طور کامل هوا بند شوند.
 • جاییکه دتکتور در نقاط کوری نصب شده که دارای ارتفاع بیش از ۳ متر از کف تمام شده هستند یا در حالتی که چراغ نشانگر کاشف در معرض دید نیست (نظیر سقف کاذب)، کاشف ها باید دارای نشانگر مخصوص راه دور باشند که در محلی که مورد تایید مراجع ذی صلاح است، نصب گردد.

در زیر نمونه ای از داکت دتکتور مدل ESSER و EDWARDS به همراه متعلقات نصب و آموزش نصب آورده شده است.

 

نصب دتکتور در کانال های هوارسان

نحوه نصب دتکتور در کانالهای هوارسان

آموزش نصب دتکتور در کانال های هوا برند EDWARDS

متعلقات نصب دتکتور هوارسان برند ESSER