تعمیرات و نگهداری سیستمهای اعلام و اطفای حریق پس از راه اندازی این سیستمها از مهمترین بخشها میباشد. بدون در نظر گرفتن تعمیرات و نگهداری دوره ای سیستم پس از مدتی بلااستفاده شده و از کار خواهد افتاد. لذا باید هر سیستمی را پس از راه اندازی تحت عملیات تعمیرات و نگهداری طبق استاندارد قرار داد. در زیر به توضیح موارد تعمیرات و نگهداری با توجه به استاندارد NFPA 72 میپردازیم:

پنل اعلام و اطفای حریق

روزانه:

با توجه به اینکه این تجهیزات مهمترین بخش سیستم اعلام و اطفای حریق بوده و کنترل، نمایش وضعیت و اعلام حریق تمام تجهیزات روی پنل صورت میگیرد، باید هر روز از نظر ظاهری بررسی شده و کابلها و لوله­های ورودی و خروجی چک شوند. در صورت وجود هرگونه مشکل، فالت و یا آلارم روی پنل مراتب باید سریعا بررسی و رفع عیب گردد.

ماهانه:

وضعیت ظاهری پنل بازدید گردد و تابلو کاملا تمیز گردد.

درب تابلو باز شود وضعیت ظاهری داخل تابلو و بردهای الکتریکی و باتریها چک گردد و اگر نشانی از آسیب دیدگی یا خرابی و یا سولفاته شدن وجود دارد مراتب پیگیری و رفع عیب گردند. از تابلو بازدید شود و کل چراغهای روی Panel تست گردند. باتریهای تابلو از لحاظ ولتاژ خروجی بررسی شده و عملکرد آنها با قطع برق اصلیه پنل چک شود.

در صورت وجود هرگونه مشکل، فالت و یا آلارم روی پنل مراتب باید سریعا بررسی و رفع عیب گردد.

مسیرهای لوله­کشیها و کابل­کشیها بازدید شود و در صورت وجود هر گونه مشکلی از قبیل بریدگی، شکستگی یا آویزان بودن لوله رفع عیب گردد.

پنل­های سیستم اعلام و اطفای حریق بطور کامل با استفاده از روش کشیدن فیش باتریها و خاموش و روشن کردن فیوز داخلی، ریست شوند و در صورت بروز فالت، پیگری و رفع فالت گردد.

سالیانه:

ضمن انجام تمامی اقدامات ماهانه، داخل تابلو و بردهای الکتریکی توسط باد و اسپری مخصوص تمیز گردد.

 

دتکتور نقطه­ اي(دود، گرما و گاز)

ماهانه:

کل دتکتورها از لحاظ فیزیکی بازدید گردند و وضعیت ظاهری آنها چک گردند. اگر شکستگی یا آسیب دیدگی یا بریدگی کابل در محل اتصال دیده میشود حتماً رفع عیب گردند.

LED سبز رنگ روی دتکتور در حالت نرمال (چشمکزن) باید در غیر این صورت علت وجود فالت بررسی و رفع عیب گردد. کابلها و لوله­های منتهی به دتکتورها چک شده و در صورت وجود هرگونه مشکل، اصلاح گردد.

 شش ماهه:

کلیه دتکتورها باز شده و توسط باد تمیز گردند.

دتکتورها به صورت نرم افزاری از روی پنل اعلام حریق تست گردند و نمودار عملکرد دتکتورها بررسی و در حالت نرمال باشد و اگر دتکتوری معیوب است حتماً با یک دتکتور جدید جایگزین گردد.

عملکرد ۵ درصد دتکتورها به صورت رندوم با استفاده از اسپری دود آزمایش شوند.

 

شستی اعلام حریق

هفتگی:

وضعیت ظاهری شستی­ها و کابل ورودی و خروجی بررسی گردد و در صورت هر گونه شکستگی یا آسیب دیدگی یا شل بودن و بریدگی کابل و . . . رفع عیب یا تعویض گردند.

شستی­ها توسط پارچه مرطوب نظافت گردد.

شش ماهه:

شستی­ها با کمک دست فعال شده و کنترل شود که سیگنال آنها به درستی روی تابلوی کنترل اعلام حریق فرستاده شده است.

سالانه:

برد الکتریکی داخل MCP ها توسط باد و اسپری مخصوص نظافت گردد.

 

دتکتور پرتوی

ماهانه:

مسیر بین دتکتور و آیینه چک شود و در صورت وجود مانع مورد برطرف گردد.

چراغ سبزرنگ روی دتکتورها چک شود تا در وضعیت نرمال سبز رنگ قرار داشته باشد و در غیراینصورت مورد مربوطه بررسی و رفع گردد.

کنترلر همه دتکتورها چک شود تا وضعیت دتکتور در حالت نرمال و Air Quality آن بالاتر از ۹۵ درصد باشد.

شش ماهه:

تمامی دتکتورها و آیینه­ها کاملا تمیز شده تا دید دتکتور به حالت عادی بازگردد. کابلها و لوله­ها ورودی به دتکتورها چک شود و در صورت وجود هرگونه آسیب و یا خرابی مورد مذکور برطرف گردد.

برد داخلی دتکتورها از لحاظ سیمهای متصل شده و اتصالات چک شود.

سالانه:

کلیه دتکتورها با دستورالعمل سازنده تست شود و صحت ارسال آلارم و فالت ارسالی روی پنل بررسی شود.

 

منبع تغذیه

شش ماهه:

تمامی منابع تغذیه نصب شده در بخشهای مختلف پروژه باید از لحاظ ولتاژ ورودی ۲۳۰VAC چک شوند.

باتریهای داخل منابع تغذیه از لحاظ ولتاژ خروجی چک شده و با قطع برق اصلی عملکرد باتریها چک شود.

خروجی منابع تغذیه از لحاظ ولتاژ ۲۴ VDC چک شوند.

برد داخلی توسط باد و اسپری مخصوص تمیز شود.

کابلها و لوله­ها ورودی به دتکتورها چک شود و در صورت وجود هرگونه آسیب و یا خرابی مورد مذکور برطرف گردد.

 

ماژول­های­ ورودی و خروجی

ماهانه:

تمامی کابلها و لوله­های منتهی به ماژولهای ورودی و خروجی چک شود و در صورت وجود هرگونه ایراد سریعا مرتفع گردد.

ماژولها از نظر ظاهری چک شود و در صورت وجود مشکل رفع گردد.

شش ماهه:

برد ماژولهای ورودی و خروجی از نظر ظاهری چک شود و سیمهای متصل به آن بررسی گردد.

ماژولها از نظر نرم افزاری و از روی پنل بررسی شود.

بردها توسط باد و اسپری مخصوص کاملا تمیز شوند.

 

کابل حرارتی

شش ماهه:

کلیه کابلهای حرارتی کاملا از نظر ظاهری بررسی شده و در صورت وجود هرگونه مشکل و ایراد تعویض گردند.

با اتصال انتهای کابل به هم وضعیت ارسال آلارم مربوطه از روی پنل چک شود.

 

سیستم اطفای حریق(FM200)

ماهانه:

نازل ها در محل خود قرار گرفته باشند.

درکل سیستم ایراد ظاهری مشاهده نگردد.

هیچ تغییری در اتاق تحت سیستم اطفاء صورت نگرفته نباشد.

درها برای تخلیه ماده اطفایی به صورت خودکار بسته شود.

شش ماهه:

 سیلندر اطفاء حریق ایراد ظاهری نداشته باشد.

فشار سیلندر مشاهده گردد، اگر فشار از ۵ درصد کم تر شود سیلندر گاز باید دوباره پرشود و یا تعویض گردد.

سالانه:

در شلنگ ها اثری از آسیب دیدگی نباشد

بازدید کامل و تست عملکرد بدون نیاز به تخلیه گاز برای این منظور ابتدا شیر برقی از روی سیلندر باز شده و سپس تست سیستم انجام می گیرد.

بازدید اتاق از لحاظ نبودن منفذ در دیواره ها

پنج ساله:

انجام تست هیدرواستاتیکی شلنگهای اطفای حریق و سیستم

 

دانلود استاندارد NFPA 72 بخش تعمیرات و نگهداری

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
Scroll To Top