آموزش سیستم‌های تشخیص نشت گاز, مطالب آموزشی

CATALYTIC BEAD GAS DETECTOR

گازسنج کاتالیتیک (CATALYTIC BEAD GAS DETECTOR) به طور کلی جهت گازهای قابل اشتعال و یا قابل انفجار استفاده می شود. اصول تشخیص این گازسنجها بر اساس پل وتسون بوده که دارای جبران کننده نیز می باشند.

در جدول ذیل مشخصات کامل CATALYTIC BEAD GAS DETECTOR آورده شده است: 

Catalytic bead Technology
Combustible gas

Gas Type Detected

Uses a catalytic bead to oxidize combustible gas; a Wheatstone Bridge converts the resulting change in resistance into a corresponding sensor signal.

Principle of Operation

A wire coil is coated with a catalyst-coated glass or ceramic material, and is electrically heated to a temperature that allows it to burn (catalyze) the gas being monitored, releasing heat and increasing the temperature of the wire.

As the temperature of the wire increases, so does its electrical resistance. This resistance is measured by a Wheatstone Bridge circuit and the resulting measurement is converted to an electrical signal used by gas detectors. A second sensor, the compensator, is used to compensate for temperature, pressure and humidity.

 

 

 

 

Description – Detailed

%LEL

Readings

Long life, less sensitive to temperature, humidity, condensation and pressure changes; high accuracy; fast response; monitors a wide range of combustible gases and vapors in air.

 

Pros

Subject to sensor poisoning; requires air or oxygen; shortened life with frequent or continuous exposure to high LELs.

Cons

اصول عملکرد سنسورهای کاتالیتیک به این صورت است که جریان از طریق کویل عبور می کند، عبور گاز قابل احتراق باعث افزایش دما می شود که باعث افزایش مقاومت سیم پیچ پلاتینی شده که این امر منجر به عدم تعادل پل می شود. این تغییر خروجی برای گازهای قابل انفجار (LEL) خطی است.

این گازسنج ها دارای جبران کننده بوده به طوری که در مقابل شرایط بد آب و هوایی نظیر درجه حرارت بالا می تواند به خوبی مقدار گاز را نشان دهد. در جدول بالا می توانید معایب و مزایای دتکتور کاتالیتیک را مشاهده فرمایید.

دانلود دیتاشیت گازسنج کاتالیتیک