مشاهده فیلترها

آژیر اعلام حریق (7)

پانل اعلام حریق آدرس پذیر (7)

دتکتور ترکیبی دود و گرما (7)

دتکتور دود پرتوی (5)

دتکتور دود فتوالکتریک (7)

دتکتور دود لیزری (6)

دتکتور شعله (7)

دتکتور گرمایی افزایشی (5)

دتکتور گرمایی ثابت (7)

شستی اعلام حریق (11)

فلاشر اعلام حریق (4)

ماژول (16)