آموزش سیستم‌های تشخیص نشت گاز, مطالب آموزشی

ارزيابى عملكرد دتكتور فتويونيزه photo ionization gas detector

ارزيابى عملكرد دتكتور فتويونيزه photo ionization gas detector

امروزه تحقيقات بیشماری در حوزه هاى مختلف عوامل شيميايى محيط كار روى گازهای سمی و پرخطر و همچنین تركيبات آلى فرار با استفاده از دستگاه گازكروماتوگراف انجام مى شود كه مستلزم صرف وقت و هزينه زيادى می باشد. دتكتور فتويونيزه يكى از روش هاى جايگزين مورد علاقه محققين در اين زمينه است. اين نوشته جهت آشنایی و کارآیی دتکتورهای گازی یونیزاسیون گردآوری گردیده است.

در نقاطی که نیاز به دتكتور فتويونيزه جهت آشکارسازی برخی از گازهای سمی در مقادیر ppm مانند VCM که از ترکیبات گازهای مختلف می باشد،داشته باشیم، ابزار سنجش غلظت در محیط جهت این ترکیبات دتکتور یونش و یا دتکتور جرمی هستند. دتكتور فتويو یونیز بر مبناى يونيزاسيون نورى تركيبات آلى فرار هوابرد عمل مى كند. هنگامى كه يك اتم يا مولكول فوتونى انرژى كافى را جذب كندبا از دست دادن یک الکترون به يك يون مثبت تبديل مى شود. يو نهاى تشكيل شده در اتاقك يونيزاسيون (سنسور) دستگاه جذب ماده جمع آورى كننده يو نها شده و جريان الكتريكى متناسب با غلظت آن اتم يا مولكول توليد مى شود . اين جريان توسط يك سيستم نشانگر كه برحسب غلظت مدرج شده است نشان داده م ىشود. بنابر اين صرفا تركيبات داراى پتانسيل يونيزان كمتر يا معادل پتانسيل يونيزان لامپ PID (که یک لامپ UV است) با اين دستگاه قابل اندازه گيرى هستند. به عنوان مثال سیالهای  وینیل کلراید مونومر VCM، اتیلن دی کلراید EDC و بنزن به عنوان گازهای بسیار سمی که هر کدام دارای انرژى يونيزاسيون مختلف می باشند و می بایست جهت آشکارسازی این گازها از دتکتورهای PID استفاده نمود. لامپهای UV معمول در دتكتور فتويونيزان داراى پتانسيل يونيزاسيون ۱۰/۲ الكترون ولت (لامپ دوتريم)، ۱۰/۶ الکترون ولت (لامپ کریپتون) و ۱۱/۸ الکترون ولت (لامپ آرگون) است که هر یک از لامپ های PID کاربرد های خاص خود را دارند.

در بررسی های صورت گرفته توسط متخصصان شرکت حامی تجهیز در مورد عملكرد سيستم دتكتور فتويونيزان نتايج حاصل شده به صورت ذیل می باشد:

  • خطى بودن نتايج دتكتور فتویونیزان مورد تایید قرار گرفت.
  • رطوبت بر عملكرد اين سيستم موثر بوده  و در صورت ثبات ميزان رطوبت نسبى پاسخ خطى خواهد بود.
  • مقادير نتايج دتكتور فتويونيزان در هر ميزان رطوبت از مقدار واقعى كمتر خواهد بود

  • آشکارسازی گاز با استفاده از دتكتور فتویونیزه

این اندازه گیری های توسط دتکتور فتویونیزان مدل Gas mask II ساخت شرکت GDS آمریکا مجهز به لامپ ۱۰/۶ الکترون ولت و دارای ترانسمیتر با توانایی خروجی ۴-۲۰ میلی آمپر انجام شد. این دستگاه طبق درخواست کارفرما (شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی) با رنج ۵۰۰ ppm و در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد کالیبره گردید.

این نوشته در حال تکمیل می باشد