مکان نصب گازسنج ها (GAS DETECTOR LOCATION)

مکان نصب گازسنج ها(gas detector location)، تعیین محل نصب گازسنج ها: آشکار ساز می بایست در محلی قرار گیرد که بیشترین احتمال نشت و حضور گاز وجود دارد. نکات ذیل می بایست در حین تعیین مکان نصب گازسنج ها مورد توجه قرار گیرند: برای ردیابی گازهایی که سبک تر از هوا...

ادامه مطلب

گازسنج های الکتروشیمیایی ، آشکارسازهای الکتروشیمیایی

(اطلاعات این مقاله حاصل تجربه متخصصان در پروژه های Gas detection system می باشد) فصل اول : اطلاعات ایمنی تمامی گازسنج های الکتروشیمیایی می بایست اکیدا بر اساس دستورالعملهایی بر اساس راهنمای شرکت تولید کننده و بر اساس هشدارها و برچسب های اطلاعاتی نصب شده بر روی دستگاه استفاده و نگهداری...

ادامه مطلب